• 1

  Composer: Arseya, Work: Doshik kapae dribnenko, narodnaya pesnya Arseya 64577, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24696
  • Num: 4188g
  • Date: -4-06
  • Title: Doshik kapae dribnenko, narodnaya pesnya
  • Composer: Arseya
  • Title: 64577
 • 2

  Composer: Arseya, Work: Nova rada stala Arseya, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24689
  • Num: 4191g
  • Date: -4-06
  • Title: Nova rada stala
  • Composer: Arseya
 • 3

  Composer: Arseya, Work: Oy, loknuv obruch Arseya, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24690
  • Num: 4192g
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, loknuv obruch
  • Composer: Arseya
 • 4

  Composer: Arseya, Work: Tam de yatrin Arseya, Performer: M F SHVETZ, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M F SHVETZ
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-22322
  • Num: 4193g
  • Date: -4-06
  • Title: Tam de yatrin
  • Composer: Arseya
  • Note: [26/6/06]