• 1

  Composer: Reinhold Fischer, Work: Musikdirektor Knatterich Reinhold Fischer, Date: 10-12-12

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: LEIPZIGER KRISTALLPALAST-SÄNGER
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 521194
  • Num: 14754L
  • Date: 10-12-12
  • Title: Musikdirektor Knatterich
  • Composer: Reinhold Fischer
  • Note: 941416 17199