• 1

  Composer: Ippolito-Ivanov, Work: Blagoslovy dushe moya Gospoda, molitva Ippolito-Ivanov, Performer: KHOR M P KARPOV (KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA), Date: 25-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR M P KARPOV (KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA)
  • CatNum: 024755
  • Num: 2508c
  • Date: 25-10-11
  • Title: Blagoslovy dushe moya Gospoda, molitva
  • Composer: Ippolito-Ivanov
  • Note: Z-064754 [Oh my soul, bless the Lord, Prayer]
 • 2

  Composer: Ippolito-Ivanov, Work: Izmena: Ariya Otar-Beka Ippolito-Ivanov, Performer: N A SHEVELEV, Date: 27-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N A SHEVELEV
  • Head: o
  • CatNum: 022278
  • Num: 2620c
  • Date: 27-4-12
  • Title: Izmena: Ariya Otar-Beka
  • Composer: Ippolito-Ivanov
  • Note: [Treachery: Aria Otar-Bek]