• 1

  Composer: Baić Isa, Work: Ja ne žalim što sam uranio, narodna pjesmaBaić Isa, Performer: GLASBA STEVANA BAČIĆA-TRNDE (STEVAN BAČIĆ) (Vienna), Date: 18-9-30

  Catalogue: Kelly

  • Performer: GLASBA STEVANA BAČIĆA-TRNDE (STEVAN BAČIĆ) (Vienna)
  • Num: BL 6509-1
  • Date: 18-9-30
  • Title: Ja ne žalim što sam uranio, narodna pjesma
  • Composer: Baić Isa
  • Note: 70-1449 AM3060