• 1

  Composer: Isakievsky, Work: Svadebniy prokimenIsakievsky[Wedding prayer], Performer: SVETSKIY KHOR, Date: 8-2-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: SVETSKIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 2-24798
  • Num: 15344
  • Date: 8-2-11
  • Title: Svadebniy prokimen
  • Composer: Isakievsky
  • Trans: [Wedding prayer]