• 1

  Composer: G Mule, Work: a) Rosetta Ferlito - Ninna nanna; b) Masino La Puma Cantu d'u carcerateo G Mule, Date: 3-11-30

  Catalogue: Kelly, Italian HMV

  • Head: MASINO LA PUMA tenor, CORO, ORCHESTRINA
  • CatNum: 100-1037
  • Num: BF3591-1
  • Date: 3-11-30
  • Title: a) Rosetta Ferlito - Ninna nanna; b) Masino La Puma Cantu d'u carcerateo
  • Composer: G Mule
  • Note: R10504