• 1

  Composer: Ostermann/Palm, Work: Wat lett dann ann 10,000 Dhaler Ostermann/Palm, Date: 9- 2-10

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: ROBERT KOPPEL o
  • Venue: Berlin
  • CatNum: X-2-22199
  • Num: 2084ab
  • Date: 9- 2-10
  • Title: Wat lett dann ann 10,000 Dhaler
  • Composer: Ostermann/Palm
  • Note: 10936
 • 2

  Composer: Ostermann/Palm, Work: Hurra! Die Minna hat 'nen Mann gekriegt Ostermann/Palm, Date: 13-12-12

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: FRANZ BROUWIER o
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 522326
  • Num: 14785L
  • Date: 13-12-12
  • Title: Hurra! Die Minna hat 'nen Mann gekriegt
  • Composer: Ostermann/Palm
  • Note: 17150