• 1

  Composer: Vinogradov, Work: Nyne vsya ispolnishasya sveta, kontzertVinogradov, Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 19-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: X-2-64808
  • Num: 16039
  • Date: 19-10-11
  • Title: Nyne vsya ispolnishasya sveta, kontzert
  • Composer: Vinogradov
 • 2

  Composer: Vinogradov, Work: Nine vsya ispolnishasyaVinogradov, Performer: KHOR SLEPIKH VOSPITANNIKOV I VOSPITANNITZ MOSKOVSKIKH UCHEBNIKH UCHREZHDENIY, Date: -05

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR SLEPIKH VOSPITANNIKOV I VOSPITANNITZ MOSKOVSKIKH UCHEBNIKH UCHREZHDENIY
  • Conductor: Y K SOROKIN
  • CatNum: 024520
  • Num: 246
  • Date: -05
  • Title: Nine vsya ispolnishasya
  • Composer: Vinogradov
 • 3

  Composer: Vinogradov, Work: Nine vsya ispolnishasyaVinogradov, Performer: KHOR SLEPIKH VOSPITANNIKOV I VOSPITANNITZ MOSKOVSKIKH UCHEBNIKH UCHREZHDENIY, Date: -05

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR SLEPIKH VOSPITANNIKOV I VOSPITANNITZ MOSKOVSKIKH UCHEBNIKH UCHREZHDENIY
  • Conductor: Y K SOROKIN
  • CatNum: 024520X
  • Num: 246 ½
  • Date: -05
  • Title: Nine vsya ispolnishasya
  • Composer: Vinogradov
 • 4

  Composer: Vinogradov, Work: Tebe poem (We sing to Thee)Vinogradov, Performer: RUSSIAN METROPOLITAN CHURCH CHOIR N P AFONSKY (12 mixed voices), Date: 24-11-30

  Catalogue: Kelly

  • Performer: RUSSIAN METROPOLITAN CHURCH CHOIR
  • Conductor: N P AFONSKY
  • Performer: (12 mixed voices)
  • Venue: Paris, France
  • Num: BK 3074-1
  • Date: 24-11-30
  • Title: Tebe poem (We sing to Thee)
  • Composer: Vinogradov
  • Note: 30-5854 EK90
 • 5

  Composer: Vinogradov, Work: Tebe poem (We sing to Thee)Vinogradov, Performer: RUSSIAN METROPOLITAN CHURCH CHOIR N P AFONSKY (12 mixed voices), Date: 24-11-30

  Catalogue: Kelly

  • Performer: RUSSIAN METROPOLITAN CHURCH CHOIR
  • Conductor: N P AFONSKY
  • Performer: (12 mixed voices)
  • Venue: Paris, France
  • Num: BK 3074-2
  • Date: 24-11-30
  • Title: Tebe poem (We sing to Thee)
  • Composer: Vinogradov
 • 6

  Composer: Vinogradov, Work: Tebe poemVinogradovWe sing to Thee, Performer: MITROPOLICHIY KHOR V PARIZHE (RUSSIAN METROPOLITAN CHURCH, PARIS), Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MITROPOLICHIY KHOR V PARIZHE (RUSSIAN METROPOLITAN CHURCH, PARIS)
  • Conductor: N P AFONSKY
  • CatNum: 30-5854
  • Num: BK3074-1▲
  • Date: -30
  • Title: Tebe poem
  • Composer: Vinogradov
  • Trans: We sing to Thee
  • Note: EK 90