• 1

  Composer: A Renyi, Work: Suzi: Ya kupalsya segodnya na plyazheA Renyi, Performer: A ARNOLDY, N F MONAKHOV, Date: 16-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A ARNOLDY, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224159
  • Num: 18660b
  • Date: 16-12-13
  • Title: Suzi: Ya kupalsya segodnya na plyazhe
  • Composer: A Renyi
  • Note: B 2230
 • 2

  Work: Suzi: Skandal nam nadobno zamyat, Performer: A ARNOLDY, N F MONAKHOV, Date: 16-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A ARNOLDY, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224160
  • Num: 18661b
  • Date: 16-12-13
  • Title: Suzi: Skandal nam nadobno zamyat
  • Note: B 2230
 • 3

  Composer: Eysler, Work: Pozhiratel Zhenschin: Polka-duet M-l Tili i mayura MurneraEyslerDer Frauenfresser (excerpt), Performer: A ARNOLDY, N F MONAKHOV, Date: 16-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A ARNOLDY, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224161
  • Num: 18662b
  • Date: 16-12-13
  • Title: Pozhiratel Zhenschin: Polka-duet M-l Tili i mayura Murnera
  • Composer: Eysler
  • Trans: Der Frauenfresser (excerpt)
  • Note: B 2231