• 1

  Composer: Renchitzky, Work: ProezzhayteRenchitzky, Performer: B A MEZENTZOV, Date: 18-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: p
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222313
  • Num: 18283b
  • Date: 18-11-13
  • Title: Proezzhayte
  • Composer: Renchitzky
  • Note: B 2229
 • 2

  Composer: Musorgsky, Work: Kozel, Svetsk. skazochkaMusorgskyThe goat, Performer: B A MEZENTZOV, Date: 18-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: p
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222314
  • Num: 18285b
  • Date: 18-11-13
  • Title: Kozel, Svetsk. skazochka
  • Composer: Musorgsky
  • Trans: The goat
  • Note: B 2229
 • 3

  Work: Bilo u teschenki semero zyatev, Performer: B A MEZENTZOV, Date: 18-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: p
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222330
  • Num: 18290b
  • Date: 18-11-13
  • Title: Bilo u teschenki semero zyatev
  • Note: B 2255
 • 4

  Work: Kak laptischi nto na nem, Performer: B A MEZENTZOV, Date: 18-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: p
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222331
  • Num: 18291b
  • Date: 18-11-13
  • Title: Kak laptischi nto na nem
  • Note: B 2255
 • 5

  Work: Kogda ya na pochte sluzhil yamschikom, Narodnaya pesnya, Performer: B A MEZENTZOV, Date: 18-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: p
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222401
  • Num: 18287b
  • Date: 18-11-13
  • Title: Kogda ya na pochte sluzhil yamschikom, Narodnaya pesnya
  • Note: B 2341
 • 6

  Composer: Chernyavsky, Work: Derevenskiy skripach, PesnyaChernyavskyThe village fiddler, Song, Performer: B A MEZENTZOV, Date: 18-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: p
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222402
  • Num: 18289b
  • Date: 18-11-13
  • Title: Derevenskiy skripach, Pesnya
  • Composer: Chernyavsky
  • Trans: The village fiddler, Song
  • Note: B 2341
 • 7

  Performer: B A MEZENTZOV

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: p
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • Note: B 2342
 • 8

  Composer: Musorgsky, Work: SeminaristMusorgskyThe seminarist, Performer: B A MEZENTZOV, Date: 18-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: o
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 0222017
  • Num: 2920½c
  • Date: 18-11-13
  • Title: Seminarist
  • Composer: Musorgsky
  • Trans: The seminarist
  • Note: H 9020
 • 9

  Composer: Musorgsky, Work: Pesnya o blokhMusorgskyThe song of the flea, Performer: B A MEZENTZOV, Date: 19-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: B A MEZENTZOV
  • Head: o
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 0222018
  • Num: 2929c
  • Date: 19-11-13
  • Title: Pesnya o blokh
  • Composer: Musorgsky
  • Trans: The song of the flea
  • Note: H 9020