• 1

  Composer: Chekhov, Work: Khamellon, razskazChekhov[The chameleon, Tale], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 21461
  • Num: 16172
  • Date: 1-11-11
  • Title: Khamellon, razskaz
  • Composer: Chekhov
  • Trans: [The chameleon, Tale]
 • 2

  Composer: Chekhov, Work: Doch Albiona, razskazChekhov[The Daughter of Albion, Tale], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 21462
  • Num: 16173
  • Date: 1-11-11
  • Title: Doch Albiona, razskaz
  • Composer: Chekhov
  • Trans: [The Daughter of Albion, Tale]
 • 3

  Composer: Sati Gernago/Mikhailov, Work: Nochnaya pesn pyanitzy Sati Gernago/Mikhailov[Night song of a drunkard] 4-22739 P609, Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-2-62965
  • Num: 16174
  • Date: 1-11-11
  • Title: Nochnaya pesn pyanitzy
  • Composer: Sati Gernago/Mikhailov
  • Trans: [Night song of a drunkard] 4-22739 P609
  • Note: [slova Sati Gernago muzika Mikhailov]
 • 4

  Composer: Rapatzkiy, Work: (Ad) Andzya, komicheskaya pesnyaRapatzkiy[Andzya, Comic song], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-2-62955
  • Num: 16175
  • Date: 1-11-11
  • Title: (Ad) Andzya, komicheskaya pesnya
  • Composer: Rapatzkiy
  • Trans: [Andzya, Comic song]
  • Note: 4-22354
 • 5

  Work: Pesn o Molere, kuplety[Song about Molière, Couplets], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-2-62966
  • Num: 16176
  • Date: 1-11-11
  • Title: Pesn o Molere, kuplety
  • Trans: [Song about Molière, Couplets]
  • Note: 4-22527 P140
 • 6

  Work: Kolya i Olya, komicheskaya pesenka[Kolya and Olya, Comic song], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-2-62967
  • Num: 16177
  • Date: 1-11-11
  • Title: Kolya i Olya, komicheskaya pesenka
  • Trans: [Kolya and Olya, Comic song]
 • 7

  Work: Razskaz evreya pro pokhoroni[A Jewish tale about a funeral], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-61571
  • Num: 16178
  • Date: 1-11-11
  • Title: Razskaz evreya pro pokhoroni
  • Trans: [A Jewish tale about a funeral]
 • 8

  Work: Urok russkago yazyka v evreyskoy shkole, Razskaz[A Russian lesson in a Jewish school], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-61572
  • Num: 16179
  • Date: 1-11-11
  • Title: Urok russkago yazyka v evreyskoy shkole, Razskaz
  • Trans: [A Russian lesson in a Jewish school]
  • Note: X-61632 21496
 • 9

  Work: Armyanskaya sharada[An Armenian charade], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-61569
  • Num: 16180
  • Date: 1-11-11
  • Title: Armyanskaya sharada
  • Trans: [An Armenian charade]
  • Note: 21463
 • 10

  Work: Stzena u vagon[A scene in a wagon], Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-61573
  • Num: 16181
  • Date: 1-11-11
  • Title: Stzena u vagon
  • Trans: [A scene in a wagon]
 • 11

  Work: Vlast tini: Monolog ?Alvatvontogo, Performer: B S BORISOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • Num: 16182
  • Date: 1-11-11
  • Title: Vlast tini: Monolog ?Alvatvontogo
 • 12

  Work: Kamorra: Pesnya Dzhidzhi[Camorra: Gigi’s song], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 4-22555
  • Num: 16969
  • Date: 6-11-12
  • Title: Kamorra: Pesnya Dzhidzhi
  • Trans: [Camorra: Gigi’s song]
  • Note: X-3-62190 P190
 • 13

  Work: Krambambuli, kuplety[Krambambuli, Couplets], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: X-3-62130
  • Num: 16970
  • Date: 6-11-12
  • Title: Krambambuli, kuplety
  • Trans: [Krambambuli, Couplets]
 • 14

  Work: Parodiya na ispanskuyu pesnyu[Parody on Spanish songs], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 4-22525
  • Num: 16971
  • Date: 6-11-12
  • Title: Parodiya na ispanskuyu pesnyu
  • Trans: [Parody on Spanish songs]
  • Note: P139
 • 15

  Work: Khokhot v teatre, kuplety[Laughter in the theatre, Couplets], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 4-22526
  • Num: 16972
  • Date: 6-11-12
  • Title: Khokhot v teatre, kuplety
  • Trans: [Laughter in the theatre, Couplets]
  • Note: P139
 • 16

  Composer: Averchenko, Work: Strashnaya sekta, razskazAverchenko[A dreadful sect, Tale], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 21495
  • Num: 16973
  • Date: 6-11-12
  • Title: Strashnaya sekta, razskaz
  • Composer: Averchenko
  • Trans: [A dreadful sect, Tale]
  • Note: X-61631
 • 17

  Composer: Averchenko, Work: Gorodovoy Saponov, razskazAverchenko[The municipal policeman Saponov, Tale], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 21486
  • Num: 16974
  • Date: 6-11-12
  • Title: Gorodovoy Saponov, razskaz
  • Composer: Averchenko
  • Trans: [The municipal policeman Saponov, Tale]
  • Note: P54
 • 18

  Composer: Andreev/Burlak, Work: Vozzha, razskazAndreev/Burlak[Reins, Tale], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 21487
  • Num: 16975
  • Date: 6-11-12
  • Title: Vozzha, razskaz
  • Composer: Andreev/Burlak
  • Trans: [Reins, Tale]
  • Note: P54
 • 19

  Work: Kuptzi na parokhode, razskaz[Merchants on a ship, Tale], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 21488
  • Num: 16976
  • Date: 6-11-12
  • Title: Kuptzi na parokhode, razskaz
  • Trans: [Merchants on a ship, Tale]
  • Note: X-61620
 • 20

  Work: Tost kuptza, razskaz[A merchant’s toast], Performer: B S BORISOV, Date: 6-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: B S BORISOV
  • CatNum: 21489
  • Num: 16977
  • Date: 6-11-12
  • Title: Tost kuptza, razskaz
  • Trans: [A merchant’s toast]
  • Note: P55