• 1

  Work: Gopak, Malorossiyskiy tanetzGopak, Ukrainian dance, Performer: VOENNIY ORK (122 TAMBAVSKAGO POLKA), Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: VOENNIY ORK (122 TAMBAVSKAGO POLKA)
  • Conductor: D F LEVCHENKO
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 2-20713
  • Num: 4827ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: Gopak, Malorossiyskiy tanetz
  • Trans: Gopak, Ukrainian dance
  • Note: P 271
 • 2

  Composer: Gapon, Work: Tyazhelaya utrata, ValsGapon, Performer: VOENNIY ORK (122 TAMBAVSKAGO POLKA), Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: VOENNIY ORK (122 TAMBAVSKAGO POLKA)
  • Conductor: D F LEVCHENKO
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 2-20715
  • Num: 4823ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: Tyazhelaya utrata, Vals
  • Composer: Gapon
  • Note: P 272
 • 3

  Work: Oborvanniya struni, Vals (Gapon)(posvyaschaetsya pamyati Veri Fedorovni Kommisarzhevskoy), Performer: VOENNIY ORK (122 TAMBAVSKAGO POLKA), Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: VOENNIY ORK (122 TAMBAVSKAGO POLKA)
  • Conductor: D F LEVCHENKO
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 2-20716
  • Num: 4824ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: Oborvanniya struni, Vals (Gapon)
  • Trans: (posvyaschaetsya pamyati Veri Fedorovni Kommisarzhevskoy)
  • Note: P 272
 • 4

  Composer: Gapon, Work: Shopot roz, ValsGaponThe awakening of the rose, Waltz, Performer: ORKESTR 122 TAMBAVSKAGO POLKA, Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ORKESTR 122 TAMBAVSKAGO POLKA
  • Conductor: D F LEVCHENKO
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 2-20721
  • Num: 4825ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: Shopot roz, Vals
  • Composer: Gapon
  • Trans: The awakening of the rose, Waltz
  • Note: P 298
 • 5

  Work: Konkurs, MarshThe competition, March, Performer: ORKESTR 122 TAMBAVSKAGO POLKA, Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ORKESTR 122 TAMBAVSKAGO POLKA
  • Conductor: D F LEVCHENKO
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 2-20723
  • Num: 4822ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: Konkurs, Marsh
  • Trans: The competition, March
  • Note: P 309
 • 6

  Work: Polkovoy marsh 122 Tambavskago polkaRegimental March of the 122 Tambavsky Regiment, Performer: ORKESTR 122 TAMBAVSKAGO POLKA, Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ORKESTR 122 TAMBAVSKAGO POLKA
  • Conductor: D F LEVCHENKO
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 2-20724
  • Num: 4828ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: Polkovoy marsh 122 Tambavskago polka
  • Trans: Regimental March of the 122 Tambavsky Regiment
  • Note: P 309
 • 7

  Composer: Gapon, Work: Milie glazki, ValsGaponDarling eyes, Waltz, Performer: ORKESTR 122 TAMBAVSKAGO POLKA, Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ORKESTR 122 TAMBAVSKAGO POLKA
  • Conductor: D F LEVCHENKO
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 2-20737
  • Num: 4826ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: Milie glazki, Vals
  • Composer: Gapon
  • Trans: Darling eyes, Waltz
  • Note: P 322