• 1

  Composer: Manykin/Nevstruev, Work: Pesn ubogogo strannika (slova Nekrasov)Manykin/Nevstruev[The song of the needy pilgrim], Performer: F I CHALIAPIN, KHOR (unacc), Date: 24-9-07

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR (unacc)
  • CatNum: 022092
  • Num: 281
  • Date: 24-9-07
  • Title: Pesn ubogogo strannika (slova Nekrasov)
  • Composer: Manykin/Nevstruev
  • Trans: [The song of the needy pilgrim]
  • Note: [4/12/07]
 • 2

  Composer: Manykin/Nevstruev, Work: Pesn ubogogo strannika (slova Nekrasov)Manykin/Nevstruev[The song of the needy pilgrim], Performer: F I CHALIAPIN, KHOR (unacc), Date: 24-9-07

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR (unacc)
  • Num: 281 ½
  • Date: 24-9-07
  • Title: Pesn ubogogo strannika (slova Nekrasov)
  • Composer: Manykin/Nevstruev
  • Trans: [The song of the needy pilgrim]
 • 3

  Work: [not used], Performer: F I CHALIAPIN, KHOR (unacc), Date: 24-9-07

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR (unacc)
  • Num: 282
  • Date: 24-9-07
  • Title: [not used]
  • Note: [4/12/07]