• 1

  Composer: Bak, Work: Marusya otravilas, russkaya pesnyaBak[Marusya poisoned herself, Russian song, Rutenberg-Bogemsky], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 30-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63193
  • Num: 16330
  • Date: 30-3-12
  • Title: Marusya otravilas, russkaya pesnya
  • Composer: Bak
  • Trans: [Marusya poisoned herself, Russian song, Rutenberg-Bogemsky]
 • 2

  Composer: L Drizo, Work: Novaya troykaL Drizo[The new troika], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 30-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63194
  • Num: 16331
  • Date: 30-3-12
  • Title: Novaya troyka
  • Composer: L Drizo
  • Trans: [The new troika]
 • 3

  Composer: De Curtis, Work: Ne ostav menya, neapolitanskoy romansde Curtis[Don't leave me (Torna a Surriento), Neapolitan romance], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 30-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63195
  • Num: 16332
  • Date: 30-3-12
  • Title: Ne ostav menya, neapolitanskoy romans
  • Composer: de Curtis
  • Trans: [Don't leave me (Torna a Surriento), Neapolitan romance]
 • 4

  Composer: A Ergolskaya, Work: V kak sonA Ergolskaya[You, like a dream], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 30-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63196
  • Num: 16333
  • Date: 30-3-12
  • Title: V kak son
  • Composer: A Ergolskaya
  • Trans: [You, like a dream]
 • 5

  Composer: Avgustov, Work: Okovi lyubvi, romansAvgustov[The fetters of love, Romance], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 30-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63197
  • Num: 16334
  • Date: 30-3-12
  • Title: Okovi lyubvi, romans
  • Composer: Avgustov
  • Trans: [The fetters of love, Romance]
 • 6

  Composer: O Knaub, Work: 1812-1912, russkaya pesnyaO Knaub[1812-1912, Russian song], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 31-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63198
  • Num: 16345
  • Date: 31-3-12
  • Title: 1812-1912, russkaya pesnya
  • Composer: O Knaub
  • Trans: [1812-1912, Russian song]
 • 7

  Composer: Serebrennikov, Work: Gde ty, zabvene, valsSerebrennikov[Where you are, Waltz], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 31-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63219
  • Num: 16346
  • Date: 31-3-12
  • Title: Gde ty, zabvene, vals
  • Composer: Serebrennikov
  • Trans: [Where you are, Waltz]
 • 8

  Composer: Rodzyanko, Work: O, esli tam za nebesami, romansRodzyanko[Oh, if you were here, Romance], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 31-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63199
  • Num: 16347
  • Date: 31-3-12
  • Title: O, esli tam za nebesami, romans
  • Composer: Rodzyanko
  • Trans: [Oh, if you were here, Romance]
 • 9

  Composer: Avgustov, Work: Pochemu ya tak strastno lyublyu, romansAvgustov[Why do I love you so much, Romance], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 31-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63200
  • Num: 16348
  • Date: 31-3-12
  • Title: Pochemu ya tak strastno lyublyu, romans
  • Composer: Avgustov
  • Trans: [Why do I love you so much, Romance]
 • 10

  Composer: A K Shilovsky, Work: Beliya, bledniya (Nenie tzvetok), romansA K Shilovsky[White, pale ones (White flowers), Romance], Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior), Date: 31-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA (1-ya) (senior)
  • CatNum: X-2-63201
  • Num: 16349
  • Date: 31-3-12
  • Title: Beliya, bledniya (Nenie tzvetok), romans
  • Composer: A K Shilovsky
  • Trans: [White, pale ones (White flowers), Romance]