• 1

  Composer: Dargomyzhsky, Work: (Bog v pomoshch) Dargomyzhsky, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22638
  • Num: 1634 B
  • Date: -01
  • Title: (Bog v pomoshch)
  • Composer: Dargomyzhsky
  • Note: [God help you]
 • 2

  Composer: Malashkin, Work: O esli-b mog vyrazit v zvuke Malashkin, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22639
  • Num: 1635 B
  • Date: -01
  • Title: O esli-b mog vyrazit v zvuke
  • Composer: Malashkin
  • Note: [O could I in song tell my sorrow]
 • 3

  Composer: Borodin, Work: Knyaz Igor: Pesnya Vladimira Galitzkogo, A1 Borodin, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22652
  • Num: 1674 B
  • Date: -01
  • Title: Knyaz Igor: Pesnya Vladimira Galitzkogo, A1
  • Composer: Borodin
  • Note: [Prince Igor: Galitzky’s song (I can't conceal that I hate boredom)]
 • 4

  Composer: Rimsky-Korsakov, Work: Sadko: Pesnya Varyazhskogo Gostya Rimsky-Korsakov, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22653
  • Num: 1675 B
  • Date: -01
  • Title: Sadko: Pesnya Varyazhskogo Gostya
  • Composer: Rimsky-Korsakov
  • Note: [Sadko: The song of the Viking Guest]
 • 5

  Composer: Dargomizhsky, Work: Ya pomnyu gluboko, Elegiya Dargomizhsky, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22557
  • Num: 377 x
  • Date: -01
  • Title: Ya pomnyu gluboko, Elegiya
  • Composer: Dargomizhsky
  • Note: [I remember profoundly, Elegy]
 • 6

  Performer: K T SEREBRYAKOV

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • Num: 378h
 • 7

  Composer: Glinka, Work: Nochnoy smotr Glinka, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22558
  • Num: 378 ��
  • Date: -01
  • Title: Nochnoy smotr
  • Composer: Glinka
  • Note: [The midight review]
 • 8

  Composer: O Deutsch, Work: Novgorod O Deutsch, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22559
  • Num: 379 x
  • Date: -01
  • Title: Novgorod
  • Composer: O Deutsch
  • Note: [Novgorod]
 • 9

  Composer: Glazunov, Work: Koronatzionnye Kantaty: Sever Glazunov, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22585
  • Num: 402h
  • Date: -01
  • Title: Koronatzionnye Kantaty: Sever
  • Composer: Glazunov
  • Note: [Coronation Cantata: The North]
 • 10

  Composer: Meyerbeer, Work: Iskushenie Meyerbeer, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22575
  • Num: 403h
  • Date: -01
  • Title: Iskushenie
  • Composer: Meyerbeer
  • Note: [Temptation]
 • 11

  Composer: Glinka, Work: Zhizn za Tzarya: Ariya Susanina, A4 - Chuyut pravdu Glinka, Performer: K T SEREBRYAKOV, Date: -01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K T SEREBRYAKOV
  • CatNum: 22577
  • Num: 404h
  • Date: -01
  • Title: Zhizn za Tzarya: Ariya Susanina, A4 - Chuyut pravdu
  • Composer: Glinka
  • Note: [A Life for the Tzar: Susanin���s aria - They guess the truth]