• 1

  Composer: Chopin Arr Viardot, Work: Mazurka Op 33 No 2 Chopin arr Viardot, in French, Performer: L Y LIPKOVSKAYA, p P T DULOV, Date: 19-12-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L Y LIPKOVSKAYA, p P T DULOV
  • CatNum: 33869
  • Num: 17140
  • Date: 19-12-12
  • Title: Mazurka Op 33 No 2
  • Composer: Chopin arr Viardot
  • Title: , in French
 • 2

  Composer: Chopin Arr Viardot, Work: Mazurka Op 33 No 2 Chopin arr Viardot, in Russian, Performer: L Y LIPKOVSKAYA, p P T DULOV, Date: 19-12-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L Y LIPKOVSKAYA, p P T DULOV
  • CatNum: 2-23696
  • Num: 17141
  • Date: 19-12-12
  • Title: Mazurka Op 33 No 2
  • Composer: Chopin arr Viardot
  • Title: , in Russian
 • 3

  Composer: Chaikovsky, Work: Kolybelnaya pesnya Op 16 No 1Chaikovsky[Cradle song], Performer: L Y LIPKOVSKAYA, p P T DULOV, Date: 19-12-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L Y LIPKOVSKAYA, p P T DULOV
  • CatNum: 2-23697
  • Num: 17142
  • Date: 19-12-12
  • Title: Kolybelnaya pesnya Op 16 No 1
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: [Cradle song]
 • 4

  Work: Iolanta: Ariozo Iolanty - Otchego eto prezhde ne znala[Why have I never before known depression, grief or tears], Performer: L Y LIPKOVSKAYA, p P T DULOV, Date: 21-12-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L Y LIPKOVSKAYA, p P T DULOV
  • CatNum: 2-23698
  • Num: 17157
  • Date: 21-12-12
  • Title: Iolanta: Ariozo Iolanty - Otchego eto prezhde ne znala
  • Trans: [Why have I never before known depression, grief or tears]
  • Note: Iolanta: Why did I never know of sadness [Pochemu zhe ya prezhde ne znala ni toski i ne gorya i slyoz]