• 1

  Composer: Zamara, Work: Pevetz iz Palermo: Ariya ChindeloniZamara[The Singer from Palermo: Chindalone’s aria], Performer: N F MONAHKOV, Date: 7-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N F MONAHKOV
  • CatNum: 222203
  • Num: 16986
  • Date: 7-11-12
  • Title: Pevetz iz Palermo: Ariya Chindeloni
  • Composer: Zamara
  • Trans: [The Singer from Palermo: Chindalone’s aria]
  • Note: B2058
 • 2

  Composer: Zamara, Work: Pevetz iz Palermo: Vikhod vospreshchen, kupletyZamara[The Singer from Palermo], Performer: N F MONAHKOV, Date: 7-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N F MONAHKOV
  • CatNum: 222204
  • Num: 16987
  • Date: 7-11-12
  • Title: Pevetz iz Palermo: Vikhod vospreshchen, kuplety
  • Composer: Zamara
  • Trans: [The Singer from Palermo]
  • Note: B2058