• 1

  Work: Prezhde i teper, Komicheskaya pesnyaThen and now, Comic song with balalaika, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 14-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24198
  • Num: 17219b
  • Date: 14-3-13
  • Title: Prezhde i teper, Komicheskaya pesnya
  • Trans: Then and now, Comic song with balalaika
  • Note: P 58
 • 2

  Work: Sovremennoe popurri, 1-ya chastContemporary potpourri, part 1 [with piano], Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 23-3-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24285
  • Num: 5862ae
  • Date: 23-3-14
  • Title: Sovremennoe popurri, 1-ya chast
  • Trans: Contemporary potpourri, part 1 [with piano]
  • Note: P 574
 • 3

  Work: Sovremennoe popurri, 2-ya chastContemporary potpourri, part 2 [with piano], Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 23-3-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24286
  • Num: 5863ae
  • Date: 23-3-14
  • Title: Sovremennoe popurri, 2-ya chast
  • Trans: Contemporary potpourri, part 2 [with piano]
  • Note: P 574
 • 4

  Work: Kopeyka, Narodnaya pesnyaThe kopek, Folk song with balalaika, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 25-3-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24287
  • Num: 5892ae
  • Date: 25-3-14
  • Title: Kopeyka, Narodnaya pesnya
  • Trans: The kopek, Folk song with balalaika
  • Note: P 575
 • 5

  Work: Nizhegorodskaya plyasovaya chastushkaNizhny-Novgorod plysaovaya patter song, with balalaika, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 25-3-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24288
  • Num: 5895ae
  • Date: 25-3-14
  • Title: Nizhegorodskaya plyasovaya chastushka
  • Trans: Nizhny-Novgorod plysaovaya patter song, with balalaika
  • Note: P 575
 • 6

  Work: Gribochek, Narodnaya komicheskaya pesnya [The little mushroom], Comic song with harmonica, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 14-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24199
  • Num: 17224b
  • Date: 14-3-13
  • Title: Gribochek, Narodnaya komicheskaya pesnya
  • Trans: [The little mushroom], Comic song with harmonica
  • Note: P 58
 • 7

  Work: Plyasovaya chastushka (Peterburgskiy gubish)Plyasovaya patter song, in Petersburg dialect, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 14-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24200
  • Num: 17225b
  • Date: 14-3-13
  • Title: Plyasovaya chastushka (Peterburgskiy gubish)
  • Trans: Plyasovaya patter song, in Petersburg dialect
  • Note: P 59
 • 8

  Work: Barynya-korova (azbuka), Komicheskaya pesnya s balalaikoy, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 15-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24201
  • Num: 17233b
  • Date: 15-3-13
  • Title: Barynya-korova (azbuka), Komicheskaya pesnya s balalaikoy
  • Note: P 59
 • 9

  Work: Chas po chasu, Derevenskaya svadebnaya pesnya (velichanie zhenikha), s garm., Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 14-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24202
  • Num: 17218b
  • Date: 14-3-13
  • Title: Chas po chasu, Derevenskaya svadebnaya pesnya (velichanie zhenikha), s garm.
  • Note: P 60
 • 10

  Work: Svadebnaya, velichanie nevesti i podarki, with harmonica, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 15-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24203
  • Num: 17235b
  • Date: 15-3-13
  • Title: Svadebnaya, velichanie nevesti i podarki, with harmonica
 • 11

  Work: Gulyane kuptza, Komicheskiy stzenkaA promenade of merchants, with harmonica, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 15-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24204
  • Num: 17236b
  • Date: 15-3-13
  • Title: Gulyane kuptza, Komicheskiy stzenka
  • Trans: A promenade of merchants, with harmonica
  • Note: P 61
 • 12

  Work: Moskovskaya selyankaMoscow selyanka soup, with harmonica & piano, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 15-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24205
  • Num: 17237b
  • Date: 15-3-13
  • Title: Moskovskaya selyanka
  • Trans: Moscow selyanka soup, with harmonica & piano
  • Note: P 61
 • 13

  Work: Hayda-dvoika, Parodiya duet, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 15-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24206
  • Num: 17239b
  • Date: 15-3-13
  • Title: Hayda-dvoika, Parodiya duet
  • Note: P 62
 • 14

  Work: Graf Lyuksemburgskiy, Parodiya duetThe Count of Luxemburg: Parody duet, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 15-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24207
  • Num: 17240b
  • Date: 15-3-13
  • Title: Graf Lyuksemburgskiy, Parodiya duet
  • Trans: The Count of Luxemburg: Parody duet
 • 15

  Work: Chastushka udalogo molodtza, s harmonica, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 27-11-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 4-22860
  • Num: 18736b
  • Date: 27-11-14
  • Title: Chastushka udalogo molodtza, s harmonica
  • Note: P 771
 • 16

  Work: Kartinka v derevne, Ekh ti VanyaVillage scene, O you, Vanka, with harmonica, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 14-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24220
  • Num: 17216b
  • Date: 14-3-13
  • Title: Kartinka v derevne, Ekh ti Vanya
  • Trans: Village scene, O you, Vanka, with harmonica
  • Note: P 199
 • 17

  Work: Ua, ua, ua, batyushki matyushki, Komicheskaya saratovskaya pesnya s balalaiki, with balalaika, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 14-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2-24221
  • Num: 17217b
  • Date: 14-3-13
  • Title: Ua, ua, ua, batyushki matyushki, Komicheskaya saratovskaya pesnya s balalaiki, with balalaika
  • Note: P 199
 • 18

  Work: Shishki, derevenskaya komicheskaya pesnya, s balalaiki, with balalaika, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 15-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 4-24222
  • Num: 17232b
  • Date: 15-3-13
  • Title: Shishki, derevenskaya komicheskaya pesnya, s balalaiki, with balalaika
  • Note: P 200
 • 19

  Work: V derevne priyatno zhit, Kuplety, with piano, Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV, Date: 15-3-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P F ZHUKOV, P D ORLOV
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 2024233
  • Num: 17241b
  • Date: 15-3-13
  • Title: V derevne priyatno zhit, Kuplety, with piano
  • Note: P 200