• 1

  Work: Zarya, Zadornaya plyasovaya, Tziganskaya pesnya, Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR, Date: 1-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR
  • Conductor: P HOMAN
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 4-24511
  • Num: 16359b
  • Date: 1-4-12
  • Title: Zarya, Zadornaya plyasovaya, Tziganskaya pesnya
  • Note: P 80
 • 2

  Work: Roscha, Tziganskiy romans, solo LIZA DMITRIEVAThe grove, Gipsy romance, Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR, Date: 1-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR
  • Conductor: P HOMAN
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 4-24520
  • Num: 16350b
  • Date: 1-4-12
  • Title: Roscha, Tziganskiy romans, solo LIZA DMITRIEVA
  • Trans: The grove, Gipsy romance
  • Note: P 131
 • 3

  Work: Moy koster v tumane svetit, RomansMy campfire shines in the darkness, Romance, Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR, Date: 1-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR
  • Conductor: P HOMAN
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 4-24521
  • Num: 16354b
  • Date: 1-4-12
  • Title: Moy koster v tumane svetit, Romans
  • Trans: My campfire shines in the darkness, Romance
  • Note: P 131
 • 4

  Work: Gonna-lina, Serbskaya pesnya, Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR, solos LIZA DMITRIEVA, Date: 1-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR, solos LIZA DMITRIEVA
  • Conductor: P HOMAN
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 4-24533
  • Num: 16355b
  • Date: 1-4-12
  • Title: Gonna-lina, Serbskaya pesnya
  • Note: P 186
 • 5

  Work: Bednaya roza, Tziganskiy romansA poor rose, Gipsy romance, Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR, solos LIZA DMITRIEVA, Date: 1-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: AVSTR. TZIGANSKIY KHOR, solos LIZA DMITRIEVA
  • Conductor: P HOMAN
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 4-24534
  • Num: 16358b
  • Date: 1-4-12
  • Title: Bednaya roza, Tziganskiy romans
  • Trans: A poor rose, Gipsy romance
  • Note: P 186