• 1

  Work: Fleurs du matin, Scottish, Performer: S DI ZAZZO, B PORELLI harmonica duet, Date: 11- 2-10

  Catalogue: Kelly, French HMV

  • Performer: S DI ZAZZO, B PORELLI harmonica duet
  • Venue: Stockholm
  • CatNum: 238028
  • Num: 10396L
  • Date: 11- 2-10
  • Title: Fleurs du matin, Scottish
  • Note: X-88054
 • 2

  Composer: Porelli, Work: Rostoffsky, Polka Porelli, Performer: S DI ZAZZO, B PORELLI harmonica duet, Date: 11- 2-10

  Catalogue: Kelly, French HMV

  • Performer: S DI ZAZZO, B PORELLI harmonica duet
  • Venue: Stockholm
  • CatNum: 238029
  • Num: 10397L
  • Date: 11- 2-10
  • Title: Rostoffsky, Polka
  • Composer: Porelli
  • Note: X-88056
 • 3

  Composer: Porelli, Work: Mazurka de Porelli Porelli, Performer: S DI ZAZZO, B PORELLI harmonica duet, Date: 11- 2-10

  Catalogue: Kelly, French HMV

  • Performer: S DI ZAZZO, B PORELLI harmonica duet
  • Venue: Stockholm
  • CatNum: 238030
  • Num: 10395L
  • Date: 11- 2-10
  • Title: Mazurka de Porelli
  • Composer: Porelli
  • Note: X-88055
 • 4

  Composer: Porelli, Work: Boston danois Porelli, Performer: S DI ZAZZO, B PORELLI harmonica duet, Date: 11- 2-10

  Catalogue: Kelly, French HMV

  • Performer: S DI ZAZZO, B PORELLI harmonica duet
  • Venue: Stockholm
  • CatNum: 238031
  • Num: 10392L
  • Date: 11- 2-10
  • Title: Boston danois
  • Composer: Porelli
  • Note: X-88057