• 1

  Composer: Prisovsky, Work: Razbitaya mechti, valsPrisovsky, Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 11-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • CatNum: X-67942
  • Num: 16247
  • Date: 11-11-11
  • Title: Razbitaya mechti, vals
  • Composer: Prisovsky
  • Note: (Broken dreams, Waltz]
 • 2

  Composer: Reyderman, Work: Osenniya mechti, valsReyderman[Dreams of autumn, Waltz], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 11-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • CatNum: X-67935
  • Num: 16248
  • Date: 11-11-11
  • Title: Osenniya mechti, vals
  • Composer: Reyderman
  • Trans: [Dreams of autumn, Waltz]
 • 3

  Composer: Tideman, Work: Odnoy tebe, valsTideman[Only for you, Waltz], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 11-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • CatNum: X-67934
  • Num: 16249
  • Date: 11-11-11
  • Title: Odnoy tebe, vals
  • Composer: Tideman
  • Trans: [Only for you, Waltz]
 • 4

  Composer: Feldman, Work: Yamshik ne goni loshadey, romansFeldman[Coachman, spare the horses, Romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 26-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19624
  • Date: 26-10-15
  • Title: Yamshik ne goni loshadey, romans
  • Composer: Feldman
  • Trans: [Coachman, spare the horses, Romance]
 • 5

  Composer: Feldman, Work: Yamshik ne goni loshadey, romansFeldman[Coachman, spare the horses, Romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 26-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19624 ½
  • Date: 26-10-15
  • Title: Yamshik ne goni loshadey, romans
  • Composer: Feldman
  • Trans: [Coachman, spare the horses, Romance]
 • 6

  Composer: Borisov, Work: Vremya izmenitsya, romansBorisov[Times will change, Romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 26-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19625
  • Date: 26-10-15
  • Title: Vremya izmenitsya, romans
  • Composer: Borisov
  • Trans: [Times will change, Romance]
 • 7

  Composer: Tolstoy, Work: Bayushki bayu, romansTolstoy[Lullaby, Romance (Count Tolstoy)], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 26-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19626
  • Date: 26-10-15
  • Title: Bayushki bayu, romans
  • Composer: Tolstoy
  • Trans: [Lullaby, Romance (Count Tolstoy)]
 • 8

  Composer: Shiraev, Work: Tebya lyubit, obnyat i plakat nad toboy, romansShiraev[To love you, to embrace you and to shed tears over you, Romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 26-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19627
  • Date: 26-10-15
  • Title: Tebya lyubit, obnyat i plakat nad toboy, romans
  • Composer: Shiraev
  • Trans: [To love you, to embrace you and to shed tears over you, Romance]
 • 9

  Composer: Kharito, Work: Otzveli khrisantemy, romansKharito[Faded chrysanthemums, Romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 27-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19640
  • Date: 27-10-15
  • Title: Otzveli khrisantemy, romans
  • Composer: Kharito
  • Trans: [Faded chrysanthemums, Romance]
 • 10

  Composer: Kharito, Work: Otzveli khrisantemy, romansKharito[Faded chrysanthemums, Romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 27-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19640 ½
  • Date: 27-10-15
  • Title: Otzveli khrisantemy, romans
  • Composer: Kharito
  • Trans: [Faded chrysanthemums, Romance]
 • 11

  Composer: Mikhailov, Work: Zhalobno stonet veter osenny, romansMikhailov[The autumn wind moans sadly, Romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 27-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19641
  • Date: 27-10-15
  • Title: Zhalobno stonet veter osenny, romans
  • Composer: Mikhailov
  • Trans: [The autumn wind moans sadly, Romance]
 • 12

  Composer: Batorin, Work: U kamina, romansBatorin[By the fireside, Romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 27-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19642
  • Date: 27-10-15
  • Title: U kamina, romans
  • Composer: Batorin
  • Trans: [By the fireside, Romance]
 • 13

  Composer: Steinberg Arr Sharov, Work: Beloy akatziy grozdi duchistiya, stariy tzyganskiy romansSteinberg arr Sharov[White acacia in fragrant clumps, Old gipsy romance], Performer: S GRABOVSKY (violin solo), Date: 27-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S GRABOVSKY (violin solo)
  • Head: p
  • Num: 19643
  • Date: 27-10-15
  • Title: Beloy akatziy grozdi duchistiya, stariy tzyganskiy romans
  • Composer: Steinberg arr Sharov
  • Trans: [White acacia in fragrant clumps, Old gipsy romance]