• 1

  Work: Polyubil vsey dushoy ya devitzu, narodnaya pesnya[I loved a girl, Folk song], Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika), Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika)
  • CatNum: X-3-62133
  • Num: 17005
  • Date: 9-11-12
  • Title: Polyubil vsey dushoy ya devitzu, narodnaya pesnya
  • Trans: [I loved a girl, Folk song]
 • 2

  Work: Nevernaya zhena, narodnaya pesnya[The faithless wife, Folk song], Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika), Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika)
  • CatNum: X-3-62134
  • Num: 17006
  • Date: 9-11-12
  • Title: Nevernaya zhena, narodnaya pesnya
  • Trans: [The faithless wife, Folk song]
 • 3

  Composer: Slov Nekrasov, Work: Smert krestyaninaslov Nekrasov[The death of a countryman], Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika), Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika)
  • CatNum: X-3-62148
  • Num: 17007
  • Date: 9-11-12
  • Title: Smert krestyanina
  • Composer: slov Nekrasov
  • Trans: [The death of a countryman]
 • 4

  Work: Konchen, konchen dalniy put, kazatzkaya pesnya[The long journey is over, Caucasian song], Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika), Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika)
  • CatNum: X-3-62153
  • Num: 17008
  • Date: 9-11-12
  • Title: Konchen, konchen dalniy put, kazatzkaya pesnya
  • Trans: [The long journey is over, Caucasian song]
  • Note: [Weekly Return: Vstay kokhanochka moya, kazatzkaya pesnya/Stand up, my Kokhanochka, Cossack song]
 • 5

  Work: Gey, vy nuli chto zasnuli, narodnaya pesnya, Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika), Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika)
  • CatNum: X-3-62115
  • Num: 17009
  • Date: 9-11-12
  • Title: Gey, vy nuli chto zasnuli, narodnaya pesnya
 • 6

  Work: Stenka Razin i knyazna, narodnaya pesnya[Stenka Razin and the princess, Folk song], Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika), Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika)
  • CatNum: X-3-62154
  • Num: 17010
  • Date: 9-11-12
  • Title: Stenka Razin i knyazna, narodnaya pesnya
  • Trans: [Stenka Razin and the princess, Folk song]
 • 7

  Work: Znayu, voron tvoy obichay[I know, raven, your habits], Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika), Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika)
  • CatNum: X-3-62116
  • Num: 17011
  • Date: 9-11-12
  • Title: Znayu, voron tvoy obichay
  • Trans: [I know, raven, your habits]