• 1

  Work: Nochenka, Russkaya pesnyaNight, Russian song, Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin), Date: -11-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22758
  • Num: 16203b
  • Date: -11-11
  • Title: Nochenka, Russkaya pesnya
  • Trans: Night, Russian song
  • Note: P 585
 • 2

  Work: Kazn Stenki Razina, Narodnaya pesnyaThe execution of Stenka Razin, Folk song, Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin), Date: 17-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22759
  • Num: 16408b
  • Date: 17-4-12
  • Title: Kazn Stenki Razina, Narodnaya pesnya
  • Trans: The execution of Stenka Razin, Folk song
  • Note: P 585
 • 3

  Composer: Arr. Zarema, Work: Umer bednyaga, Narodnaya pesnyaarr. ZaremaThere died a poor man, Folk song, Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin), Date: -11-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22760
  • Num: 16202b
  • Date: -11-11
  • Title: Umer bednyaga, Narodnaya pesnya
  • Composer: arr. Zarema
  • Trans: There died a poor man, Folk song
  • Note: P 586
 • 4

  Composer: Prigozhy, Work: Ti ne ezdi, miliy, k "Yaru", Russkaya pesnyaPrigozhyDon't go, dear, to Yar’s restaurant, Russian song, Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin), Date: -11-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22761
  • Num: 16205b
  • Date: -11-11
  • Title: Ti ne ezdi, miliy, k "Yaru", Russkaya pesnya
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: Don't go, dear, to Yar’s restaurant, Russian song
  • Note: P 586
 • 5

  Work: Marusya otravilas, Russkaya pesnya (perelozh. Bak)Marusya is dead, Russian song, Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin), Date: 17-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22762
  • Num: 16404b
  • Date: 17-4-12
  • Title: Marusya otravilas, Russkaya pesnya (perelozh. Bak)
  • Trans: Marusya is dead, Russian song
  • Note: P 587
 • 6

  Work: Mogila (Puskay mogilas menya nakazhet), Russkaya pesnyaThe tomb (Let the tomb punish me), Russian song, Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin), Date: -11-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22763
  • Num: 16206b
  • Date: -11-11
  • Title: Mogila (Puskay mogilas menya nakazhet), Russkaya pesnya
  • Trans: The tomb (Let the tomb punish me), Russian song
  • Note: P 587