• 1

  Work: Spuskalas nochnaya prokhlada, stary tzyganskiy romans[The cool night fell, Old gipsy romance], Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22559
  • Num: 17450
  • Date: 13-4-13
  • Title: Spuskalas nochnaya prokhlada, stary tzyganskiy romans
  • Trans: [The cool night fell, Old gipsy romance]
  • Note: P192
 • 2

  Composer: Prigozhy, Work: Diadema (Ya silstu dle tebya diadema), romansPrigozhy[The diadem] 222207 B2060, Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: X-3-62219
  • Num: 17451
  • Date: 13-4-13
  • Title: Diadema (Ya silstu dle tebya diadema), romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: [The diadem] 222207 B2060
 • 3

  Composer: Myatlev, Work: Ya gordo v mire shel, romansMyatlev[I walked proudly through theworld, Romance], Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: X-3-62220
  • Num: 17452
  • Date: 13-4-13
  • Title: Ya gordo v mire shel, romans
  • Composer: Myatlev
  • Trans: [I walked proudly through theworld, Romance]
  • Note: 222208 B2060
 • 4

  Composer: Paufler, Work: Ya plakal vo sne, romansPaufler[I wept in the dream, Romance], Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: X-3-62196
  • Num: 17453
  • Date: 13-4-13
  • Title: Ya plakal vo sne, romans
  • Composer: Paufler
  • Trans: [I wept in the dream, Romance]
 • 5

  Composer: De Boshari, Work: Potzeluy menya, tzyganskiy romans de Boshari, na motiv valsa Shampanskaya Volni[Kiss me, Gipsy romance on the tune Champagne Waves], Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • Num: 17454
  • Date: 13-4-13
  • Title: Potzeluy menya, tzyganskiy romans
  • Composer: de Boshari
  • Title: , na motiv valsa Shampanskaya Volni
  • Trans: [Kiss me, Gipsy romance on the tune Champagne Waves]
 • 6

  Composer: De Boshari, Work: Potzeluy menya, tzyganskiy romans de Boshari, na motiv valsa Shampanskaya Volni[Kiss me, Gipsy romance on the tune Champagne Waves], Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: X-3-62197
  • Num: 17454 ½
  • Date: 13-4-13
  • Title: Potzeluy menya, tzyganskiy romans
  • Composer: de Boshari
  • Title: , na motiv valsa Shampanskaya Volni
  • Trans: [Kiss me, Gipsy romance on the tune Champagne Waves]
 • 7

  Composer: Shishkin, Work: Za druzheskoy vesedoy, tzyganskaya pesnyaShishkin[A friendly chat, Gipsy song], Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22688
  • Num: 17455
  • Date: 13-4-13
  • Title: Za druzheskoy vesedoy, tzyganskaya pesnya
  • Composer: Shishkin
  • Trans: [A friendly chat, Gipsy song]
  • Note: P441
 • 8

  Work: Spuskalas nochnaya prokhlada, Stariy tzyganskiy romansThe cool night fell, Old gipsy ramance, Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22559
  • Num: 17450b
  • Date: 13-4-13
  • Title: Spuskalas nochnaya prokhlada, Stariy tzyganskiy romans
  • Trans: The cool night fell, Old gipsy ramance
  • Note: P 192