• 1

  Composer: Sadovnikov, Work: Pesnya zapasnogoSadovnikov[Song about supplies], Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • CatNum: X-3-62208'
  • Num: 18917
  • Date: 15-12-14
  • Title: Pesnya zapasnogo
  • Composer: Sadovnikov
  • Trans: [Song about supplies]
 • 2

  Composer: Sadovnikov, Work: Pesnya VilhelmaSadovnikov[Kaiser Bill’s song], Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • CatNum: 4-2286..
  • Num: 18918
  • Date: 15-12-14
  • Title: Pesnya Vilhelma
  • Composer: Sadovnikov
  • Trans: [Kaiser Bill’s song]
  • Note: P776
 • 3

  Work: Pesnya pro soldata, russkaya pesnya[Song about soldiers, Russian song], Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • Num: 18919
  • Date: 15-12-14
  • Title: Pesnya pro soldata, russkaya pesnya
  • Trans: [Song about soldiers, Russian song]
 • 4

  Work: Beliy den zanyalsya nad stolitzey, russkaya pesnya[A white day dawned over the capital, Russian song], Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • Num: 18920
  • Date: 15-12-14
  • Title: Beliy den zanyalsya nad stolitzey, russkaya pesnya
  • Trans: [A white day dawned over the capital, Russian song]
 • 5

  Composer: Kharito, Work: Otzveli khrisantemi, romansKharito[Faded chrysanthemums, Romance], Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • CatNum: X-3-62210'
  • Num: 18921
  • Date: 15-12-14
  • Title: Otzveli khrisantemi, romans
  • Composer: Kharito
  • Trans: [Faded chrysanthemums, Romance]
 • 6

  Composer: Kuzmin, Work: Ditya i roza, romansKuzmin[The child and the rose, Romance], Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • CatNum: X-3-62211'
  • Num: 18922
  • Date: 15-12-14
  • Title: Ditya i roza, romans
  • Composer: Kuzmin
  • Trans: [The child and the rose, Romance]
 • 7

  Composer: Prigozhy, Work: Polko ti solnishko, russkaya pesnyaPrigozhy, Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • Num: 18923
  • Date: 15-12-14
  • Title: Polko ti solnishko, russkaya pesnya
  • Composer: Prigozhy
 • 8

  Composer: N Zubov, Work: Molchi! RomansN Zubov[Be silent! Romance], Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • Num: 18924
  • Date: 15-12-14
  • Title: Molchi! Romans
  • Composer: N Zubov
  • Trans: [Be silent! Romance]
 • 9

  Composer: Kovarsky/Sadovnikov, Work: Pesnya VilhelmaKovarsky/SadovnikovKaiser Bill's song, Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22863=
  • Num: 18918b
  • Date: 15-12-14
  • Title: Pesnya Vilhelma
  • Composer: Kovarsky/Sadovnikov
  • Trans: Kaiser Bill's song
  • Note: P 776 (slov Kovarsky, muz Sadovnikov)