• 1

  Composer: Arr Prigozhiy, Work: Chto eto serdtze silno tak betsyaarr Prigozhiy[Why does my heart beat so fast?], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • CatNum: X-3-62202
  • Num: 18587
  • Date: 10-12-13
  • Title: Chto eto serdtze silno tak betsya
  • Composer: arr Prigozhiy
  • Trans: [Why does my heart beat so fast?]
 • 2

  Composer: Prigozhiy, Work: Sireni zapakh, tzyganskiy romansPrigozhiy[The scent of lilac, Gipsy romance], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • CatNum: 4-22720
  • Num: 18588
  • Date: 10-12-13
  • Title: Sireni zapakh, tzyganskiy romans
  • Composer: Prigozhiy
  • Trans: [The scent of lilac, Gipsy romance]
  • Note: P522
 • 3

  Composer: Prigozhiy, Work: Puskay pogibnu bezvozvratno, romansPrigozhiy[Let me perish for ever, Romance], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • CatNum: 4-22721
  • Num: 18589
  • Date: 10-12-13
  • Title: Puskay pogibnu bezvozvratno, romans
  • Composer: Prigozhiy
  • Trans: [Let me perish for ever, Romance]
  • Note: P522
 • 4

  Composer: Prigozhy, Work: Polno ty, solnishka, russkaya pesnyaPrigozhy, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Num: 18590
  • Date: 10-12-13
  • Title: Polno ty, solnishka, russkaya pesnya
  • Composer: Prigozhy
 • 5

  Composer: Kalabin, Work: Dolya tzygan, romansKalabin[A gipsy’s lot, romance], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Num: 18591
  • Date: 10-12-13
  • Title: Dolya tzygan, romans
  • Composer: Kalabin
  • Trans: [A gipsy’s lot, romance]
 • 6

  Composer: Kalabin, Work: Dolya tzygan, romansKalabin[A gipsy’s lot, romance] P403, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • CatNum: 4-22665
  • Num: 18591 ½
  • Date: 10-12-13
  • Title: Dolya tzygan, romans
  • Composer: Kalabin
  • Trans: [A gipsy’s lot, romance] P403
 • 7

  Composer: Denisev, Work: K chemu skrivat, tzyganskiy romansDenisev[Why conceal the truth, Gipsy romance], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • CatNum: X-3-62203
  • Num: 18592
  • Date: 10-12-13
  • Title: K chemu skrivat, tzyganskiy romans
  • Composer: Denisev
  • Trans: [Why conceal the truth, Gipsy romance]
 • 8

  Composer: Tosti, Work: Tayna (Serdtze moe bolit), tziganskiy romans s napeva tziganTosti[Il segreto, Gipsy romance with gipsy tune], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • CatNum: X-3-62206
  • Num: 18593
  • Date: 10-12-13
  • Title: Tayna (Serdtze moe bolit), tziganskiy romans s napeva tzigan
  • Composer: Tosti
  • Trans: [Il segreto, Gipsy romance with gipsy tune]
 • 9

  Work: V nepogodu veter voet gavivaet (slov Kolkov)[In the bad weather the wind blows], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Num: 18594
  • Date: 10-12-13
  • Title: V nepogodu veter voet gavivaet (slov Kolkov)
  • Trans: [In the bad weather the wind blows]
 • 10

  Composer: Arr Semyonov, Work: Snova poyu, tzyganskiy romansarr Semyonov[Again I sing, Gipsy romance], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Num: 18595
  • Date: 10-12-13
  • Title: Snova poyu, tzyganskiy romans
  • Composer: arr Semyonov
  • Trans: [Again I sing, Gipsy romance]
 • 11

  Composer: Baroness B.B., Work: Dremlyut plakuchie ivy, romansBaroness B.B.[The weeping willows are asleep, Romance], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • CatNum: 4-22666
  • Num: 18596
  • Date: 10-12-13
  • Title: Dremlyut plakuchie ivy, romans
  • Composer: Baroness B.B.
  • Trans: [The weeping willows are asleep, Romance]
  • Note: P403
 • 12

  Composer: Prigozhy, Work: Sireni zapakh, Tzyganskiy romansPrigozhyThe scent of lilac, Gipsy romance, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22720
  • Num: 18588b
  • Date: 10-12-13
  • Title: Sireni zapakh, Tzyganskiy romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: The scent of lilac, Gipsy romance
  • Note: P 522
 • 13

  Composer: Prigozhy, Work: Puskay pogibnu bezvozvratno, RomansPrigozhyLet me perish for ever, Romance, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22721
  • Num: 18589b
  • Date: 10-12-13
  • Title: Puskay pogibnu bezvozvratno, Romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: Let me perish for ever, Romance
  • Note: P 522
 • 14

  Composer: Kalabin, Work: Dolya tzygan, RomansKalabinA gipsy's lot, Romance, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22665
  • Num: 18591½b
  • Date: 10-12-13
  • Title: Dolya tzygan, Romans
  • Composer: Kalabin
  • Trans: A gipsy's lot, Romance
  • Note: P 403
 • 15

  Composer: B.B., Work: Dremlyut plakuchiya ivi, RomansB.B.The weeping willows are asleep, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22666
  • Num: 18596b
  • Date: 10-12-13
  • Title: Dremlyut plakuchiya ivi, Romans
  • Composer: B.B.
  • Trans: The weeping willows are asleep
  • Note: P 403