• 1

  Work: Ya ne mogu tebya zabit[I cannot forget you], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV, Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV
  • CatNum: X-3-62218
  • Num: 17012
  • Date: 9-11-12
  • Title: Ya ne mogu tebya zabit
  • Trans: [I cannot forget you]
  • Note: 222175 B2021
 • 2

  Work: Ne tverdi, tzyganskaya pesnya[Say no more (Don’t repeat it), Gipsy song], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV, Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV
  • Num: 17013
  • Date: 9-11-12
  • Title: Ne tverdi, tzyganskaya pesnya
  • Trans: [Say no more (Don’t repeat it), Gipsy song]
 • 3

  Work: Ne tverdi, tzyganskaya pesnya[Say no more (Don’t repeat it), Gipsy song] 222174 B2021, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV, Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV
  • CatNum: X-3-62217'
  • Num: 17013 ½
  • Date: 9-11-12
  • Title: Ne tverdi, tzyganskaya pesnya
  • Trans: [Say no more (Don’t repeat it), Gipsy song] 222174 B2021
 • 4

  Composer: Schmithof, Work: Ne razveyat mne grusti tyazheloy, russkiy romansSchmithof[I cannot dispel my grief, Russian romance], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV, Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV
  • CatNum: X-3-62184
  • Num: 17014
  • Date: 9-11-12
  • Title: Ne razveyat mne grusti tyazheloy, russkiy romans
  • Composer: Schmithof
  • Trans: [I cannot dispel my grief, Russian romance]
 • 5

  Work: Noch upoenya, tzyganskiy romans[Night of rapture, Gipsy romance], Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV, Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV
  • CatNum: X-3-62185
  • Num: 17015
  • Date: 9-11-12
  • Title: Noch upoenya, tzyganskiy romans
  • Trans: [Night of rapture, Gipsy romance]
 • 6

  Composer: Prigozhy, Work: Ne tverdi, Tziganskiy romansPrigozhySay no more, Gipsy romance, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV, Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222174
  • Num: 17013½b
  • Date: 9-11-12
  • Title: Ne tverdi, Tziganskiy romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: Say no more, Gipsy romance
  • Note: B 2021
 • 7

  Composer: Tarnovsky, Work: Ya ne mogu tebya zabit, Tziganskiy romansTarnovsky, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV, Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222175
  • Num: 17012b
  • Date: 9-11-12
  • Title: Ya ne mogu tebya zabit, Tziganskiy romans
  • Composer: Tarnovsky
  • Note: B 2021