• 1

  Work: Moskva, marsh[Moscow, March], Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo), Date: 2-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo)
  • CatNum: X-69144
  • Num: 14182
  • Date: 2-2-10
  • Title: Moskva, marsh
  • Trans: [Moscow, March]
 • 2

  Work: Moskva, marsh[Moscow, March], Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo), Date: 2-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo)
  • Num: 14182 ½
  • Date: 2-2-10
  • Title: Moskva, marsh
  • Trans: [Moscow, March]
 • 3

  Work: Dobrovoltzi, marsh[The Volunteers, March], Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo), Date: 2-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo)
  • CatNum: X-69145
  • Num: 14183
  • Date: 2-2-10
  • Title: Dobrovoltzi, marsh
  • Trans: [The Volunteers, March]
 • 4

  Composer: Katansky, Work: Nakanune, ValsKatansky[In the evening, Waltz (Ukrainian)], Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo), Date: 2-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo)
  • CatNum: X-69142
  • Num: 14184
  • Date: 2-2-10
  • Title: Nakanune, Vals
  • Composer: Katansky
  • Trans: [In the evening, Waltz (Ukrainian)]
  • Note: 229100
 • 5

  Work: Love dream, Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo), Date: 2-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo)
  • Num: 14185
  • Date: 2-2-10
  • Title: Love dream
 • 6

  Composer: Rubinstein, Work: The Demon: NochenkaRubinstein[The Demon: Night], Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo), Date: 2-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo)
  • CatNum: X-69146
  • Num: 14186
  • Date: 2-2-10
  • Title: The Demon: Nochenka
  • Composer: Rubinstein
  • Trans: [The Demon: Night]
 • 7

  Composer: Obichayko, Work: Toska, ValsObichayko[Longing, Waltz], Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo), Date: 2-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo)
  • CatNum: X-69143
  • Num: 14187
  • Date: 2-2-10
  • Title: Toska, Vals
  • Composer: Obichayko
  • Trans: [Longing, Waltz]
  • Note: 229101
 • 8

  Composer: Artemovsky, Work: Zaporozhetz za Dunaem: Chernoy khmaroyu dubrova, DuetArtemovsky[The Zaporozhian Cossack: Black Khmara (Ukrainian)], Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo), Date: 2-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V I IGNATOV (piano-harmonica solo)
  • CatNum: X-69141
  • Num: 14188
  • Date: 2-2-10
  • Title: Zaporozhetz za Dunaem: Chernoy khmaroyu dubrova, Duet
  • Composer: Artemovsky
  • Trans: [The Zaporozhian Cossack: Black Khmara (Ukrainian)]