• 1

  Work: Rassevayetziya, romance, Performer: V K MURAVIEV (tenor), Date: 26-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V K MURAVIEV (tenor)
  • CatNum: [Private]
  • Num: 2745c
  • Date: 26-3-13
  • Title: Rassevayetziya, romance
 • 2

  Composer: Benna, Work: Romance Benna, Performer: V K MURAVIEV (tenor), Date: 26-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: V K MURAVIEV (tenor)
  • CatNum: [Private]
  • Num: 2746c
  • Date: 26-3-13
  • Title: Romance
  • Composer: Benna