• 1

  Composer: Jean Gilbert, Work: Eva: Eva yabilas zolushkoyJean Gilbert, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 7-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • CatNum: 224112
  • Num: 16988
  • Date: 7-11-12
  • Title: Eva: Eva yabilas zolushkoy
  • Composer: Jean Gilbert
  • Note: B2069
 • 2

  Composer: Jacobi, Work: Yarmarka Nevest: Mne dorogi ne naytiJacobi[Das Mädchenmarkt: I cannot find the road], Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 11-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • CatNum: X-2-64215
  • Num: 17018
  • Date: 11-11-12
  • Title: Yarmarka Nevest: Mne dorogi ne nayti
  • Composer: Jacobi
  • Trans: [Das Mädchenmarkt: I cannot find the road]
 • 3

  Composer: Jacobi, Work: Yarmarka Nevest: Slishkom energichno nachat pristup u vasJacobi, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 11-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • CatNum: X-2-64216
  • Num: 17019
  • Date: 11-11-12
  • Title: Yarmarka Nevest: Slishkom energichno nachat pristup u vas
  • Composer: Jacobi
 • 4

  Composer: Jacobi, Work: Yarmarka Nevest: Hottentotskaya pesenka Dzilalo - Kto v Bene bival, Hottentotskiy bidal Jacobi[Das Mädchenmarkt: The Hottentot song], Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 11-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • CatNum: 224120
  • Num: 17020
  • Date: 11-11-12
  • Title: Yarmarka Nevest: Hottentotskaya pesenka Dzilalo - Kto v Bene bival, Hottentotskiy bidal
  • Composer: Jacobi
  • Trans: [Das Mädchenmarkt: The Hottentot song]
  • Note: B2094
 • 5

  Composer: Winterberger, Work: Dama v Krasnom: Ne tomi menya, druzhok naprasno Winterberger B2029[The Lady in Red], Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 11-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • CatNum: 224102
  • Num: 17021
  • Date: 11-11-12
  • Title: Dama v Krasnom: Ne tomi menya, druzhok naprasno
  • Composer: Winterberger
  • Title: B2029
  • Trans: [The Lady in Red]
 • 6

  Composer: Winterberger, Work: Dama v Krasnom: Ya slavnos kroviyou golubogo dust Winterberger[The Lady in Red: I have blue blood], Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 11-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • CatNum: 224103
  • Num: 17022
  • Date: 11-11-12
  • Title: Dama v Krasnom: Ya slavnos kroviyou golubogo dust
  • Composer: Winterberger
  • Trans: [The Lady in Red: I have blue blood]
  • Note: B2029
 • 7

  Composer: Gilbert, Work: Moderne Eva: Zachem, zachem muzhchinoy ya rozhdenGilbert[Die moderne Eva] B2030, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • CatNum: 224104
  • Num: 17040
  • Date: 14-11-12
  • Title: Moderne Eva: Zachem, zachem muzhchinoy ya rozhden
  • Composer: Gilbert
  • Trans: [Die moderne Eva] B2030
 • 8

  Composer: Lehár, Work: Eve: V polnochkiy chasLehár, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • CatNum: 2-24111
  • Num: 17041
  • Date: 14-11-12
  • Title: Eve: V polnochkiy chas
  • Composer: Lehár
  • Note: 224111 B2069
 • 9

  Composer: Lehár, Work: Eve: Eve yavilas zalutkoy komtLehár, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • CatNum: 224105
  • Num: 17043
  • Date: 14-11-12
  • Title: Eve: Eve yavilas zalutkoy komt
  • Composer: Lehár
  • Note: B2030
 • 10

  Composer: Lehár, Work: Eve: Dues Vesh opasnaya lyubovLehár[Eve: Love is a dangerous thing], Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Num: 17044
  • Date: 14-11-12
  • Title: Eve: Dues Vesh opasnaya lyubov
  • Composer: Lehár
  • Trans: [Eve: Love is a dangerous thing]
 • 11

  Composer: Lehár, Work: Eve: Dues Vesh opasnaya lyubovLehár[Eve: Love is a dangerous thing], Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • CatNum: 224121
  • Num: 17044 ½
  • Date: 14-11-12
  • Title: Eve: Dues Vesh opasnaya lyubov
  • Composer: Lehár
  • Trans: [Eve: Love is a dangerous thing]
 • 12

  Composer: Lehár, Work: Eva: V polnochniy chasLehár, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224104
  • Num: 17041b
  • Date: 14-11-12
  • Title: Eva: V polnochniy chas
  • Composer: Lehár
  • Note: B 2069 [cf2030]
 • 13

  Work: Eva: Eva yabilas Zolushkoy, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 7-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224105
  • Num: 16988b
  • Date: 7-11-12
  • Title: Eva: Eva yabilas Zolushkoy
 • 14

  Composer: Jacobi, Work: Yarmarka Nevest: Hottentotskaya pesenkaJacobiDas Mädchenmarkt: Hottentot-Lied, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 11-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224120
  • Num: 17020b
  • Date: 11-11-12
  • Title: Yarmarka Nevest: Hottentotskaya pesenka
  • Composer: Jacobi
  • Trans: Das Mädchenmarkt: Hottentot-Lied
  • Note: B 2094
 • 15

  Composer: Zepler, Work: Eva: Vesch opasnaya lyubovZeplerEva: Love is a dangerous thing, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224121
  • Num: 17044½b
  • Date: 14-11-12
  • Title: Eva: Vesch opasnaya lyubov
  • Composer: Zepler
  • Trans: Eva: Love is a dangerous thing
  • Note: B 2094
 • 16

  Composer: Winterberger, Work: Dama v krasnom: Ne tomi menyaWinterbergerThe Lady in Red:, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 11-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224102
  • Num: 17021b
  • Date: 11-11-12
  • Title: Dama v krasnom: Ne tomi menya
  • Composer: Winterberger
  • Trans: The Lady in Red:
  • Note: B 2029
 • 17

  Work: Dama v krasnom: Ya slavlyus krovyu goloboyuThe Lady in Red:, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 11-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224103
  • Num: 17022b
  • Date: 11-11-12
  • Title: Dama v krasnom: Ya slavlyus krovyu goloboyu
  • Trans: The Lady in Red:
  • Note: B 2029
 • 18

  Composer: Gilbert, Work: Modnaya Eva: Zachem muzhchinoy ya rozhdenGilbertDie moderne Eve:, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224111
  • Num: 17040b
  • Date: 14-11-12
  • Title: Modnaya Eva: Zachem muzhchinoy ya rozhden
  • Composer: Gilbert
  • Trans: Die moderne Eve:
  • Note: B 2030
 • 19

  Work: Modnaya Eva: Zachem, DuetDie moderne Eve:, Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV, Date: 14-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Z M PAVLOVA, N F MONAKHOV
  • Head: o
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 224112
  • Num: 17043b
  • Date: 14-11-12
  • Title: Modnaya Eva: Zachem, Duet
  • Trans: Die moderne Eve:
  • Note: B 2030